content top

Łódź miała być stolicą Polski

Łódź miała być stolicą Polski

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Warszawa była zniszczona w 80 procentach. Można powiedzieć, że miasto właściwie nie istniało. Jako jedną z możliwych nowych lokalizacji stolicy Polski wymieniano Łódź. Co za tym przemawiało? (więcej…)

Czytaj dalej

Nasza planeta w ogromnym niebezpieczeństwie!

Nasza planeta w ogromnym niebezpieczeństwie!

Smutna rzeczywistość Zanieczyszczone zbiorniki wodne, unoszący się nad miastami smog, wycinka lasów, topniejące lodowce, ogromne sterty śmieci – Nasza planeta jest zagrożona! Temu stwierdzeniu nie można zaprzeczyć. Jeszcze nie tak dawno, ludzie wyśmiewali się z doniesień o zbliżającym się efekcie cieplarnianym. Dziś w Polsce i nie tylko, możemy zaobserwować niepokojące zmiany pogodowe. Matka Natura przypomina dziś skrzywdzoną i...

Czytaj dalej

Przekrój sądownictwa w Polsce

Przekrój sądownictwa w Polsce

Sądy to instytucje, które są niezbędne w każdym państwie. Ich działanie regulują odpowiednie przepisy, mające na celu przede wszystkim jak najlepszą ochronę swoich obywateli. W Polsce sądy stanowią jeden z filarów władzy jako część sądownicza. Sędziowie mają zagwarantowaną niezawisłość, ponadto są chronieni przez wiele uprawnień, w tym między innymi immunitety....

Czytaj dalej

Skomplikowane finansowanie rolnictwa

Skomplikowane finansowanie rolnictwa

Rolnictwa w Polsce jest coraz mniej. Małe gospodarstwa wymierają, duże padają, ale jest nieco sprawnych rolników–biznesmenów, którzy mają własne gospodarstwa rolne. W nich uprawiają warzywa, zboża lub hodują świnie, owce czy krowy. Z dużego gospodarstwa są pieniądze. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty od państwa lub pożyczki rolnicze na preferencyjnych warunkach. Otrzymują także dopłaty z Unii Europejskiej, z Funduszu Rolniczego, na...

Czytaj dalej

Jak tworzony jest budżet samorządowy?

Jak tworzony jest budżet samorządowy?

Budżet samorządowy musi być obowiązkowo sporządzony dla każdej jednostki samorządowej. Te bowiem od wielu lat stały się dość niezależnymi organami, i w związku z tym same muszą określać sposoby gospodarowania finansami. Aby uniknąć nieporozumień, jest on określany w postaci uchwały, czyli aktu normatywnego, zawierającego właściwe załączniki....

Czytaj dalej

Jak zadłużają się samorządy?

Jak zadłużają się samorządy?

Samorządy w świetle obecnych przepisów stanowią te jednostki, które mają samodzielnie się finansować. Dlatego też stworzenie odpowiedniego budżetu jest dla wielu z nich ogromnym wyzwaniem. Często wszelkie wpływy są przeznaczane na bieżącą ich działalność, dlatego też w przypadku konieczności realizacji wielu inwestycji samorządy zmuszone są do zaciągania pożyczek na ten cel. nie dziwi więc fakt, że zadłużenie samorządów jest kwestią...

Czytaj dalej
content top