Jak tworzony jest budżet samorządowy?

Budżet samorządowy musi być obowiązkowo sporządzony dla każdej jednostki samorządowej. Te bowiem od wielu lat stały się dość niezależnymi organami, i w związku z tym same muszą określać sposoby gospodarowania finansami. Aby uniknąć nieporozumień, jest on określany w postaci uchwały, czyli aktu normatywnego, zawierającego właściwe załączniki.

Co stanowi budżet jednostki samorządowej?

 

Budżet  jednostki samorządowej stanowią wszystkie wpływy jak również planowane wydatki. Do wpływów zalicza się przede wszystkim podatki, należne czynsze i wiele podobnych wierzytelności. Bywa jednak, iż niektóre pozycje budżetu są zakładane, jak na przykład wpływy z podatków, nie można bowiem określić, czy faktycznie w nadchodzącym roku kwota będzie taka jak prognozowana. Jednak wartości te opierają się na danym z poprzednich lat jak również na odpowiednich ich analizach. Z drugiej strony w budżecie znajdują się wydatki, tak samo te które są konieczne do zapłaty jak również planowane inwestycje. W wydatkach koniecznych znaleźć można między innymi składki czy podatki, zaś w inwestycjach planowane prace czy zakupy, mające na celu poprawę życia mieszkańców.

 

Czy budżet można zmieniać?

 

Budżet musi zostać zatwierdzony przez odpowiedni organ, czyli Radę Miasta czy Gminy. Jeżeli tak się stanie, obowiązuje w kolejnym roku i wszelkie wydatki muszą być zaspokajane właśnie według zapisów w ustawie budżetowej. Oczywiście może się zdarzyć, że w ciągu roku wystąpią okoliczności, które spowodują konieczność poczynienia nagłych wydatków lub wpływy okażą się znacznie niższe. Wówczas można zmienić uchwały budżetową, musi się to odbyć jednak zgodnie z przepisami. Zmiany następują w formie poprawek do uchwały, nie ma możliwości ustalenia nowej uchwały budżetowej i wcielenia jej w życie. Bardzo istotnym faktem jest to, iż budżet musi zostać uchwalony w odpowiednim terminie. Jeżeli nie zostanie to zrobione, wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka samorządowa nie powinna gromadzić żadnych dochodów jak również nie powinna czyność jakichkolwiek wydatków. Uchwała budżetowa jest jedną z tych, której najbardziej  przyglądają się równo radni, jak też sami mieszkańcy.

Zobacz też główne założenia programowe PSL: polonijni.pl/glowne-zalozenia-programowe-psl-u/.

Comments are closed.