Ceo – dyrektor generalny

Pod nieco dziwną i na co dzień raczej rzadko spotykaną nazwą ceo kryje się sformułowanie, które z angielskiego oznacza tyle, co dyrektor generalny. Jak dobrze wiemy, mianem dyrektora generalnego nazwać możemy osobę, która sprawuje pewne funkcje i nadzoruje pracę zespołu, który funkcjonuje w oparciu o pewne zasady. Jest to osoba, która dysponuje władzę wykonawczą, w danej organizacji tudzież w danym przedsiębiorstwie. Porównując sformułowanie to do panujących realiów Polskich, ceo w Polsce jest nikim innym jak głównym prezesem zarządu.

Gdzie używa się tytułu ceo?

Mimo, że w realiach polskich słowo ceo jest raczej mało mówiącym terminem, w realiach USA nazywana jest tak większość osób piastujących wysokie stanowiska w większych przedsiębiorstwach. Zdarza się również, że tytuł ten przypisywany jest osobom, które pełnią znaczące funkcje w obrębie niewielkich przedsiębiorstw czy spółek. W niektórych krajach anglojęzycznych, szczególnie w tak zwanej Wspólnocie Narodów, termin ten stosowany jest jako określenie akcji notowanych na giełdzie. W większości przedsiębiorstw we Wspólnocie Narodów osoby zasiadające na wysokim stanowisku nazywane są raczej dyrektorami zarządzającymi.

Ceo, a określenie dyrektora w Polsce

W Polsce nie stosuje się raczej nazewnictwa, które miałoby wskazywać na to, że dyrektor czy prezes danego zarządu jest dyrektorem generalnym. Słowo ceo jest raczej skrótem stosowanym w państwach anglojęzycznych. Faktem jest bowiem, że większość Polskich przedsiębiorstw cechuje się nieco większą ilością hierarchii, które wskazują na ważność danego stanowiska. Nazwanie prezesa zarządu dyrektorem generalnym (ceo) mogłoby nieco mijać się z prawdą i kompetencjami i wywoływać ogromne salwy frustracji wśród współpracowników czy innych, równie ważnych w hierarchii osób w firmie. Określenie te jest bez wątpienia jedną z ciekawszych alternatyw, która pozwala na skrótowe określenie wykonywanego stanowiska, choć raczej w realiach polskich skróty takie nie mają tak ogromnej racji bytu.

Comments are closed.